Menu
Log in


Hellenic Slalom Cup 2018, Paros-Pounda Race #4

Event
Hellenic Slalom Cup 2018, Paros-Pounda Race #4
 
25 Aug 2018 10:00 - 29 Aug 2018 19:00
 
Location: ParosKite, Paros

Registered attendees (39)

Date Name
21 Aug 2018
20 Aug 2018 Koukouzeli, Sofia
20 Aug 2018 Makedonas, Giorgos
20 Aug 2018 Morgan, Erkan
19 Aug 2018 Doris, Nikolaos
19 Aug 2018 Tsoukalas, Panagiotis
18 Aug 2018 Lentzos, Dimitris
18 Aug 2018 Gkiouzellis, Alex
16 Aug 2018 PAMPOYRAS, NIKOLAS
16 Aug 2018 Kretsis, Vasilis


5 Boumpoulinas str, Filothei 152 37, Greece

tel: +30 (693) 2208942

mail: info.hsswa@gmail.com


Powered by Wild Apricot Membership Software