Υποβολή Υποψηφιότητας - Εκλογές θητείας 2020-2022

Event
Υποβολή Υποψηφιότητας - Εκλογές θητείας 2020-2022
 
1 Feb 2020 17:00 - 19:00
 
Location: Νησάκια Λούτσα

Registered attendees (10)

Date Name
22 Jan 2020
22 Jan 2020 Chairopoulos, Panagiotis
22 Jan 2020
22 Jan 2020 Kakaris, Anastasios
22 Jan 2020 Δωρής, Νικόλαος
22 Jan 2020 Papadimitrakopoulos, Costis
22 Jan 2020 Kretsis, Vasilis
22 Jan 2020
21 Jan 2020
21 Jan 2020


5 Boumpoulinas str, Filothei 152 37, Greece

tel: +30 (693) 2208942

mail: info.hsswa@gmail.com


Powered by Wild Apricot Membership Software